Prof. Dr. Ahmet Gökhan YAZICI


Ey Meclisteki Güya Milletin Vekilleri,

Ey Meclisteki Güya Milletin Vekilleri, Millet Vatan haini bebek katillerine, torununa,evladına mütecaviz şerefsizlere,Milleti zehirleyen uyuşturcu tacirlerine,yetim ve fakirin hakkını çalan hırsızlara,topyekün Millet ve İnsanlık düşmanlarına İslam ve İnsanlık adına İDAM istiyor!


Ey Müslümanlıkta ve İslami öğretide kimseye sıra bırakmayan sözde Alim ve Ulema,Millet sizden formaliteye dönüşmüş fetvalardan ziyade tüm İnananları ve onları yönetenleri can evinden vuracak Kıldan ince kılıçtan keskin Hakkın Hükümlerini haykırmanızı İDAMA fetvanızı istiyor.!

Ey Müslümanın ve İnsanlığın vebalini üstlenmiş ,Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Birliği vs..endişesi ile Allah’ın Kısas hükmünü açığa alan Yöneticiler!Müslümansanız ve Zalimlerden Bağımsızsanız Millet sizden Allah’ın indirdikleri ile Hükmetmenizi İstiyor..

Şayet bu İdam kararını çıkaramazsanız, onlar ve sizler hakkında ki hüküm sırası Cenab-ı Allah’tandır unutmayın!