Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi

Kilis SGK’dan yapılandırma açıklaması

Kilis Sosyal Güvenlik (SGK) İl Müdürü Abdülkadir Akkaş, Sosyal Güvenlik alacaklarına ilişkin 7326 sayılı yasa kapsamında yapılandırma sürecinin başladığını duyurdu.

KİLİS (İGFA) - “Bazı Alacakların Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”un Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğini belirten SGK Müdürü Akkaş, Bu Kanunla vatandaşların kamuya olan borçlarına ilişkin yapılandırmaya gidildiğini beyan etti.

Borcu bulunan vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarının yapılandırılmasına başlandığını kaydeden Abdülkadir Akkaş, “30.04.2021’den önceki (bu tarih dahil) döneme ait Kurum alacakları bu kapsamdadır.

Yapılandırmanın kapsamında; Sigorta primi, Genel sağlık sigortası primi, İşsizlik sigortası primi, Sosyal güvenlik destek primi, Ödeme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, 30.04.2021 tarihinden önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, İş kazası, meslek hastalığı ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar ve 6183/48 inci maddesi kapsamında taksitlendirilen alacaklar yer almaktadır.” diye konuştu.


Anahtar Kelimeler: Kilis yapılandırma açıklaması